Overlay
nagradni natječaj

Stil te daruje (v)unikatnim ukrasom! Zaigrajte se s nama i osvojite obruč za kosu uz koji ćete unatoč ljetnim vrućinama izgledati trendi i kul!

Piše Stil
Foto Vunikat
25. lipnja 2021. - 16:30

Konačno smo deočekali ljeto. Službeno je počelo tek prije koji dan, ali kad je napokon stiglo, pogodilo nas je svom žestinom. I kako sad na ovoj ljetnoj vrućini ostati kul i izgledati kul? Jedno od slatkih malih rješenja su modni dodaci, poput obruča za kosu koji su posljednjih nekoliko mjeseci iznimno popularni. Mi jako volimo obruče brenda Vunikat, o kojem smo vam već pisali, pa smo vam ih odlučili pokloniti u sklopu našeg malog nagradnog natječaja. 

Sve što od vas tražimo je da počnete pratiti Stilov instagram, da tagirate osobu s kojom najviše uživate u ljetu i da nam u poruci objasnite zašto je tako. Naš žiri izabrat će dva najbolja odgovora, a njihovi autori dobit će po jedan Vunikatov (v)unikatni obruč.

U nastavku možete doznati više pojedinosti o pravilima ovog nagradnog natječaja, koji započinje danas i traje do nedjelje, 27. lipnja. Pobjednika ćemo proglasiti u ponedjeljak.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Stil te daruje (v)unikatnim ukrasom"

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Stil te daruje (v)unikatnim ukrasom" (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog portala www.slobodnadalmacija.hr.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 25.06.2021. godine na portalu www.slobodnadalmacija.hr/stil

2. Nagradni natječaj 2.1.1. Nagradni natječaj organizira se na portalu www.slobodnadalmacija.hr/stil dana 25.06.2021.g.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji portala slobodnadalmacija.hr koji na Instagram profilu Stila napišu ime osobe s kojom najviše uživaju u ljetu i u poruci upućenoj na Stilov profil objasne zašto.

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media PJ Slobodna Dalmacija. Između dostavljenih odgovora na postavljeno nagradno pitanje žiri će prema kriteriju originalnosti izabrati 2 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

2.4. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena na portalu www.slobodnadalmacija.hr dana 28.06.2021.g. u 12 sati.

2.5. Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

- 2x ručno rađeni obruč za kosu 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji portala www.slobodnadalmacija.hr U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. . Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će obavješteni putem Instagram profila @slobodnadalmacija.hr. Dobitnik je po zaprimanju obavijesti dužan Priređivaču dostaviti svoje osobne podatke: ime i prezime, korisničko ime na Instagramu, e-mail i broj telefona/mobitela. Po zaprimanju navedenih podataka dobitnik nagrade će biti obaviješten o terminu i načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koju je dobitnik nagrade dostavio Priređivaču.

4.2. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

4.3. Ukoliko dobitnik ne dostavi osobne podatke iz točke 4.1. u roku od 3 dana od dana obavijesti o dobitku putem Instagram profila @slobodnadalmacija.hr, gubi pravo na nagradu.

Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 8 dana od primitka Obavijesti, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem te mu odrediti dodatni rok od 5 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi na nju pravo.

4.4. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.5. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 4.1. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

- Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

- Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

- U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

- Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu 9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.slobodnadalmacija.hr dana 25.06.2021.g.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, članica uprave

22. listopad 2021 06:04