Logo SD

Glavna urednica
Sandra Lapenda Lemo

Zamjenici Glavne urednice
Ivo Bonković (Premium), Damir Dukić (Tisak), Saša Jadrijević Tomas (Web)

Izvršni urednik
Leo Kovačić

Novinari
Zdravko Pilić zpc.sibenski@gmail.com
Branimir Periša brane.perisa@sibenski-list.hr
Katarina Rudan katarina.rudan@sibenski-list.hr
Marija Lončar marija.loncar@sibenski-list.hr
Krešimir Gulin kresimir.gulin@slobodnadalmacija.hr

Kontakt za čitatelje:
sibenik@slobodnadalmacija.hr
tel. 022/201 270

HM Logo

HANZA MEDIA d.o.o.

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

https://hanzamedia.hr/

MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA
Ana Hanžeković Krznarić (predsjednica Uprave)
Zorica Vitez Sever (članica Uprave)
Igor Cenić (član Uprave)

PROKURISTI
Amalija Bilušić (direktorica financija, računovodstva i kontrolinga)

NADZORNI ODBOR
Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Ana-Marija Presečan

IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

DIREKTOR PJ SLOBODNA DALMACIJA
Vinko Ursić Glavanović

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

DIREKTOR PRODAJE OGLASNOG PROSTORA
Igor Cenić
DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
Stipe Grubišić
DIREKTORICA KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA I PROMOCIJE
Ivana Rukavina

DIREKTOR PROIZVODA
Vladimir Janković

DIREKTOR PROIZVODNJE, PRETPLATE I PRODAJE
Igor Volarević

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o./Koranska 2/10000 Zagreb
Za službenika za zaštitu osobnih podataka / dpo@hanzamedia.hr / 01 617 39 39

SERVISI I KONTAKTI
Prodaja novina: 01 617 3870
Pretplata: 01 225 5374, pretplata@hanzamedia.hr
CROPIX: 01 610 3117, 01 610 3090/fax: 01 610 3033,
cropix@hanzamedia.hr, www.cropix.hr

04. studeni 2023 03:04